سخن روز /
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون


تاریخچه و سیر تکاملی تعاون
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درسال 1348 با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( 77.2 درصد سهم دولت و 22.8 درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال 1348 به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید.

با توجه به مفاد ومواد اساسنامه قانونی این سازمان ، وظیفه توسعه روستایی وبخش کشاورزی از طریق تعاونیها و تشکلها بر عهده این سازمان قرار گرفته است.
تاریخ به روز رسانی:
2020/06/08
تعداد بازدید:
560
Powered by DorsaPortal